martes, 15 de mayo de 2007

CATALINA GONZÁLEZ BEA. Candidata á alcaldía do Concello de Sanxenxo polo PP

-Nome completo
Catalina González Bea
-Data e lugar de nacemento
1965, Portonovo
-Profesión
Redeira
-O seu peor defecto
O carácter
-¿Que circunstancias lle levaron a entrar na política?
Unha inquietude de estar sempre metida en cousas que tiñan que ver co desenvolvemento e benestar dos veciños, a través de moitas asociacións. Co tempo chegoume unha proposta, que foi aceptada, e a raíz de aí comezou o que eu denomino como o meu segundo traballo.
-¿Por que aceptou vostede a candidatura neste partido político e non noutro?
Son unha persoa que creo nas ideas do Partido Popular. Creo nas ideas liberales. Non creo nos adoctrinamentos, creo que as persoas hai que ensinalas a ser libres e a pensar por sí mesmas.
-¿Que experiencias e coñecementos pode aportar a súa labor como alcaldesa?
Levo doce anos na política ao carón dunha persoa como Telmo Martín, unha máquina de crear proxectos e levalos acabo. Creo que, pola diversidade de etapas que vivín, tiven a fortuna de aprender moitísimo. Toda esa experiencia é moi importante a hora de levar un proxecto importante adiante.
-¿Cal é a maior necesidade do concello de Sanxenxo nestes momentos?

Creo que podemos presumir dun concello rico e próspero, pero non podremos decilo ao 100% mentras non teñamos cubertas algunhas necesidades: a vivenda para os xóvenes, as axudas para persoas que estén a cargo de persoas dependentes, ou prazas para gardería, que xa están en proxecto.
-¿Que núcleo ou cidade é o espello no que se debería mirar Sanxenxo?
Creo que non se pode reflectir en ningún espello porque o concello de Sanxenxo é moi peculiar. O concello de Sanxenxo está composto de tres vilas con características totalmente diferentes.
-¿Como ve vostede o concello de Sanxenxo dentro de 15 anos?
O concello de Sanxenxo será próspero con calidade de vida, e turístico por excelencia. En calquer sitio de España e do resto do mundo, falar de Sanxenxo é falar dun destino coñecido.
-Unha proposta para a desestacionalización do turismo
Non nos imos enganar, o concello de Sanxenxo non vai ser un municipio de vacacións tódolos meses do ano. Temos un mercado potencial para calquer cidade que esté a tres ou catro horas do noso destino turístico. Vai ser moi importante o turismo náutico, o golf, as ofertas de spa e augas termais...
-¿Pensa que a desestacionalización do turismo fomentaría a estabilidade laboral?
Sí. Non cabe dúbida. O esforzo ten que ser por parte do empresario e polo propio empregado.
-¿Que outras potencialidades económicas poderían desenrolarse no concello de Sanxenxo?
Estamos a piques de rematar co parque empresarial que traerá unha parte de emprego estable. Por outro lado o sector servizos, as pequenas e medianas empresas, os autónomos... é algo que temos que potenciar moitísimo. Porque é parte dos servizos que temos que ofrecer.
-¿Que papel xoga o rural de Sanxenxo no potencial económico do concello?
Fundamental. Creo que non se pode falar da aposta turística do municipio de Sanxenxo sen falar do rural. O concello de Sanxenxo nunca será agrario, porque non temos cultura de agricultura, pero sí de cultura turística.
-¿Como ten pensado potenciar a actividade económica no rural?
Todo vai enfocado ao sector servizos e ao turismo. Durante oito anos dotamos ao rural das necesidades básicas como alcantarillado, auga... e agora estamos no momento de darlle o encanto. Estamos restaurando infinidade de lavadeiros, cruceiros, queremos señalizar rutas...
-¿Que falta para que o concello de Sanxenxo esté a cabeza en benestar social?
Eu creo que moi pouco. Falta que as garderías estén rematadas. Falta un incremento en canto a axuda ao domicilio. Tamén falta, moitas veces, concienciar ás familias de que, recursos como o centro de día non significa desfacerse dunha persona maior. É darlle recursos para estar ben atendido.
-¿Como cre que afectará a nova lei de costas a Sanxenxo, positiva o negativamente?
Negativamente. A lei de costas é unha lei que non ten sentido. Eu estou dacordo que hai que facer un plan de protección do litoral, pero estudando as peculiariedade de cada zona.
-Os altos prezos da vivenda ¿son positivos ou negativos para os habitantes do concello de Sanxenxo?
Para os habitantes do concello de Sanxenxo son negativos sempre. Pero para a comarca son espectaculares, porque estamos sendo o un motor para eles. Non é xusto para os veciños, porque non poden acceder a unha vivenda na súa vila. Por iso agora mesmo estamos co plan da vivenda.
-¿Cales son os espazos naturais que merece a pena conservar no concello de Sanxenxo?
Todos. Temos unha riqueza impresionante nese sentido.
-¿Cómo solucionará os problemas de tráfico e estacionamento na época estival?
O goberno do PP tivo unha proposta moi conflictiva que foi a ronda. Creo que a alternativa de tráfico no concello de Sanxenxo non é outra. Para o estacionamento, remata nestos días o concurso de dous aparcamentos: un no parque da Panadeira e outro en Portonovo a carón da plaza do Enxido.
-¿Onde fai vostede as súas compras de alimentación e vestimenta?
Dentro do concello. Onde podo e atopo aberto.
-Sendo alcaldesa ¿qué cambiará na praza de abastos de Sanxenxo?
A min encantaríame chegar á praza de abastos, atopala ás tres da tarde aberta, poder aparcar, comprar e sair. Estamos estudando a posibilidade de atoparlle un lugar no centro da zona comercial pero en mellores condicións e con sitio para aparcar.
-Denos unha data para a inauguración do centro social e cultural de Adina.
Pois entre dezaoito ou viente meses.
-Seis candidatos para un só posto. Dígame unha definición para cada un deles.
Dulcinea. Unha boa portavoz na oposición. Roberto. Un mal portavoz na oposición. Jorge. Vai ter moito que dicir pero non no P.G. Jose Luis. Unha mala opción de goberno. Dora. O pasado.
Data da entrevista: 28/04/07. Texto: Andrea Rey Prego. Fotografías: Andrea Rey Prego.

No hay comentarios: